Leverandører for helse-Norge (lfh.no)

Leverandører for helse-Norge organiserer 120 leverandører av medisinsk utstyr, forbruksmateriell, og hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser. Veven.no har bidratt med oppsett, design, konfigurasjon og noe koding. E5r har også bistått med nettsiden.

Nettsiden ble lansert januar 2013, sjekk den ut på lfh.no.

Comments are closed.